top of page

Acceptance and Commitment Therapy = gedragstherapie

Bijgewerkt op: 4 mei 2023


Een roze bloem

Gastblog door Lieve Bruyninx


ACT is een gedragstherapie en heeft net zoals andere vormen van gedragstherapie baat bij degelijke functie- en betekenisanalyses.


Historische context

Procesgerichte ACT vertrekt vanuit het verhaal van de cliënt. In gedragstherapie is dit hetzelfde als de betekenis die een cliënt geeft aan haar ervaringen en haar omgeving. In ACT wordt vaak de brede term “context” gebruikt als we het hier over hebben. Om gedrag te kunnen bijsturen heb je dus zicht nodig op de (historische) context waarin de cliënt functioneert. Zinnige vragen voor de therapeut zijn: “Wat is de betekenis van de leergeschiedenis van deze persoon?”, “Wat zijn de functies van haar gedrag?”, “Waarom stelt dit individu precies dat gedrag”?


Om de vinger op de zere plek te kunnen leggen en duurzame verandering mogelijk te maken moet een hulpverlener elk “gedrag-in-context” kunnen zien. Vroeger dacht ik dat ik eerst de onderliggende theorieën over gedrag moest begrijpen. Ondertussen denk ik dat dat, hoewel nuttig en nodig, niet per se de optimale volgorde is. Vanuit mijn eigen ervaringen als student en als opleider ben ik praktijk en theorie meer met elkaar gaan verweven.


Eigen ervaringen

Leren om procesgericht te werken met cliënten moet volgens mij vertrekken bij het verhaal van de therapeut. Om ten gronde te begrijpen waarom mensen doen wat mensen doen, is het zinnig om te starten bij je eigen beleving. Hoe beter de therapeut in staat is om haar eigen “gedrag-in-context” te zien, om linken te leggen tussen eigen ervaringen en de wetenschappelijke inzichten, hoe steviger het fundament wordt om dit werk ook met anderen gaan te doen.


Om die reden zijn onze procesgerichte ACT trainingen als volgt opgebouwd:

1. Start met experiëntieel werk. Eerst zelf aan de slag met je eigen materiaal

2. dan leren over de relevante theoretische concepten

3. en daarna oefenen in de therapeutrol met alle nieuwe concepten.


Proberen, vallen, feedback, opstaan, nog een keer proberen.... Elke keer verdiept de link tussen wat je probeert te doen voor de cliënt en hoe je dit technisch zo optimaal mogelijk aanpakt.


Meer informatie over deze ACT-opleidingen vind je op de site van Lieve Bruyninx en Marjolein Vleugel.Comments


bottom of page