Wildlife

Ervaringen van deelnemers

Petra, Psychotherapeut, GZ-psycholoog

De ACT basisopleiding bij Marjolein was een prettige kennismaking met ACT. Op een speelse, openhartige, kwetsbare, humorvolle manier heeft Marjolein  me de basis van ACT geleerd en mij er enthousiast voor gemaakt. ACT is, naast andere therapievormen, echt een onderdeel geworden mijn therapiegesprekken. En ik wil er zeker meer van weten. Bedankt voor het enthousiasmeren van hetgeen jij met passie doet en uitdraagt.

Matty, GZ-psycholoog

"Een opleiding met inhoud en echtheid! Ik heb de basisopleiding ACT gedaan bij Marjolein en daarin heb ik zowel praktische tools geleerd die direct toepasbaar zijn in de praktijk als dat ik een theoretische basis heb gelegd waardoor ik ook (steeds beter) snap wat ik aan het doen ben. Doordat je zelf ook aan de slag gaat, want ACT=doen en ervaren, ontwikkel je je ook op persoonlijk vlak. Marjolein stimuleert het ontdekken en ervaren en maakt gebruik van eigen voorbeelden. Ik heb veel van haar geleerd! "

Maud, Orthopedagoog Generalist

De basisopleiding ACT heb ik mogen volgen binnen de Expertisecentrum de Kracht. Marjolein is als trainer,enthousiast, open en betrokken en weet heel goed de sfeer te creëren waarin je als deelnemer durft te leren. Vanuit een veilige , betrouwbare en afgestemde manier van werken en de afwisselende werkvormen vliegen de lesdagen voorbij. Door maatwerk en het zelf ervaren van ACT was het al snel mogelijk het geleerde in je eigen tempo toe te passen in de praktijk. Een bijzonder leertraject, waar ik nog dagelijkse mee aan de slag kan en ben.

Margo, GZ-psycholoog

In de opleiding heeft Marjolein er voor weten te zorgen dat ik naast een verdieping van de theoretische kennis ook heb mogen ervaren wat het ACT gedachtengoed inhoudt op persoonlijk vlak en vanuit mijn rol als psycholoog. Het heeft me meer bewust gemaakt van de invloed van de context waarin we verkeren en de keuze vrijheid die we als mens hebben om iets anders te doen dan waartoe we ons verplicht voelen of dan wat we gewoon zijn. De bijeenkomsten waren boeiend en inspirerend, Marjolein zorgde voor een veilig klimaat waarin er ruimte was voor eigen inbreng en humor. De toepasbaarheid in het werkveld is uitgebreid aan de orde gekomen. Het gevoel dat ik er aan over het gehouden: “dat smaakt naar meer”.

Eveline, NVO orthopedagoog generalist

Ik heb enorm genoten van de 5-daagse ACT opleiding die Marjolein onlangs gegeven heeft. Ondanks dat deze online werd aangeboden, was er veel ruimte voor inbreng en uitwisseling van eigen ervaringen zowel persoonlijk als vanuit de rol van therapeut. Tevens heb ik de inbreng van Marjolein, zowel inhoudelijk als persoonlijk, als zeer sterk ervaren. Ik heb geleerd om met meer afstand naar de betreffende problematiek te kijken, het niet direct te willen oplossen/veranderen en vooral ook samen met de cliënt oefeningen aan te durven gaan. Het is een ontzettend leuke methodiek waarmee je vooral veel mag gaan oefenen. Marjolein zorgde voor een hele prettige, ontspannen sfeer, waarin je je direct vertrouwd voelde. Ik ben volop bezig met het integreren van ACT binnen mijn behandelrepertoire en kijk enorm uit naar een vervolgbijeenkomst. Marjolein, nogmaals hartelijk dank voor deze inspirerende opleiding! 

Rolph, trainer - coach

Het is inmiddels al weer even geleden dat ik de basisopleiding ACT bij Marjolein gevolgd heb. En nog dagelijks maak ik er gebruik van. Marjolein zorgde tijdens de bijeenkomsten voor een prettige, veilige, ontspannen sfeer. De aangeboden lesstof was praktisch en direct toepasbaar in de praktijk. Heel fijn. Sindsdien zet ik ACT dagelijks in, niet alleen voor vragen uit mijn eigen leven maar ook in de (coach)gesprekken die ik voer met leerlingen, docenten, mentoren en managers binnen het onderwijs. Inmiddels zijn meerdere mensen bij Expertisecentrum de Kracht (waar ik werk) geschoold en is ACT onderdeel geworden van onze werkwijze.

Wietske, POH-GGZ

Het kiezen voor de ACT opleiding was natuurlijk mijn keuze maar jou daarin treffen was van grote betekenis voor me. Je hebt me uitgedaagd, gesteund, gevoed , geconfronteerd maar boven al het vertrouwen gegeven het niet te mogen weten. Je bent daarin een heel oprecht voorbeeld geweest waarin jouw eigen "Dirk " regelmatig aan bod kwam. Juist deze eigenheid gaf mij de herkenning van eigen gedrag en gedachten en het vertrouwen in het mogen laten bestaan hiervan.  De opleiding ging met zweet en veel tranen maar ik ben nog nooit zo blij geweest met het ervaren van mijn eigen ongemak! Ik hoop dat je nog heel veel mensen gaat blij maken met je kennis en vaardigheden.  Je bent een mooi bijzonder mens, dank hiervoor!!

Maike, GZ-psycholoog in opleiding

Ik heb met veel plezier en interesse de online basisopleiding ACT gevolgd bij Marjolein. 

Hoewel ik vooraf niet goed wist wat ik moest verwachten van online lesdagen,  

heb ik een hele positieve ervaring gehad. Het was een fijne afwisseling van theorie en (ervaringsgerichte) oefeningen en ik heb in vijf bijeenkomsten een goed beeld gekregen van wat er mogelijk is met ACT. Hetgeen je leert in de cursus is ook direct toe te passen in de praktijk, dus je kunt er gelijk mee oefenen. Marjolein zorgde voor voldoende pauzes en interactie met elkaar, waardoor de aandacht er goed bij te houden is. Door het werken in subgroepjes leerden we elkaar als groepsgenoten, ondanks dat het achter een scherm was, ook echt persoonlijk kennen. Er was veel ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen en daar werd veel aandacht aan gegeven, dat vond ik heel prettig. 

Voor mij was het online volgen van deze cursus dus een hele positieve ervaring en ik ben enthousiast geworden om een vervolgopleiding te doen! Ik zou hem zeker aanraden!

Ingrid, SPV-POH-GGZ

Al tijdens de eerste dag van de ACT training merkte ik dat ik sinds lange tijd heb als mens/professional  werd "opgeschud". Dat gevoel is tijdens de vervolg trainings dagen bij Marjolein enkel maar versterkt. Ik merk ik dat wat ik toegereikt kreeg ook werkelijk wil en kan gebruiken. Niet iets als een of ander kunstje wat me werd aangeleerd.

Ik ben blij dat ik bij Marjolein ACT training heb gevolgd. Marjolein is enthousiast, kundig en heeft humor, waardoor ze mij persoonlijk (en de kleine groep) veiligheid gaf om te leren, te mogen zijn. Een aanrader!

Liem Che, Orthopedagoog Generalist

De 5-daagse ACT-opleiding heb ik als heel zinvol en prettig ervaren. Behalve bruikbaar voor mijn werk heb ik er persoonlijk ook veel van opgestoken. ACT biedt veel mogelijkheden om mensen verder te helpen. Sterk aan de opleiding vind ik dat je tijdens de bijeenkomsten veel oefent en toepast en tussen de lesdagen naast literatuur lezen, ook actief aan de slag gaat met wat je geleerd hebt zodat je ACT eigen leert maken. De onlinescholing heb ik als heel prettig ervaren. Ondanks dat je elkaar niet live ontmoet, zorgt Marjolein voor een vertrouwde sfeer waarbij het lesgeven heel efficiënt verloopt. Naast het behandelen van theorie en het delen van ervaringen, ging het oefenen in de break-out rooms heel goed. Door de afwisseling was een dag achter de computer prima te doen.

Marjolein heb ik ervaren als een hele kundige en relaxte docent. Ik kijk terug op een hele positieve en leerzame 5-daagse!

De vijfdaagse basisopleiding ACT heb ik als een zeer goed opgebouwde, onderbouwde en hoogwaardige training ervaren. In slechts vijf dagen heb ik goed kennis kunnen krijgen van de pijlers, de toepasbaarheid en theoretische onderbouwing van (functionele) ACT.

Naast dat Marjolein de kunst van het overdragen/doceren erg goed verstaat, was ze in staat om een veilige leeromgeving te creëeren, waarin er ruimte was voor alle vragen en struggles én dus alle ruimte om te leren. Dat de training online plaatsvond was daarin zeker geen obstakel. De onderlinge verbinding was in orde, het werken met break out rooms vergrootte de nabijheid en je hebt niet te maken met reistijd en/of files! Doordat er regelmatig werd gepauzeerd (en de opbouw van de lesdagen goed in elkaar steekt) bleef onze aandacht op peil!  Al met al een echte aanrader dus!

Sophie, GZ-psycholoog

Drs. MJE Vleugel 
BIG: 79061347625

06-4117 8060

Kvk: 172 40 191

BTW: NL002033968B07

CRKBO_Instelling.jpg
BIG-geregistreerd.jpg
Lid van ACBS BeNe
Aangesloten bij NVGzP-Klachtenregeling
Werkzaam bij ARQ-IVP
Lid van VEN EMDR.png

©2020 door Expertise Centrum ACT.